Rezervasyon Sözleşmesi

Image

Rezervasyon Sözleşmesi

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan Kemalpaşa mahallesi Kartepe Sokak no:4 - Sakarya/Serdivan adresinde bulunan Luxon Hotel ; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacaktır.

Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, www.luxonhotel.com,internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

1.SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu sözleşme uyarınca Apart, Müşterinin talebi üzerine Apartta konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).
1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Apartta konaklamak ve/veya apartın sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte Müşteri, apartta konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.
1.3. Apart,Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde Taraflar, İşbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

2.1. Hizmet rezervasyonu, Müşterinin 0532 419 48 94 numaralı telefonu arayarak rezervasyonu bildirmesi, www.luxonhotel.com internet sayfasındaki rezervasyon formu doldurup göndermesi otel müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebilir.
2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla 0 (533) 639 64 63 numaralı telefondan aparta başvurabilir, info@luxonhotel.com mail adresine e-posta gönderebilir ya da Apart web sitesi üzerinden whatsap online müşteri temsilcilerine şahsen başvurabilir.
2.3. Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç,konaklamanın başlangıç tarihinden 20 (yirmi) gün önce Müşteri tarafından veya Müşterinin yetkilendirilmiş vekili tarafından2.2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri ile aparta iletilmesi gerekmektedir.
.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için 1 defaya mahsus müsaitlik durumuna göre değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir.
2.5. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmiştir. 2.6. Apart,Müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini apartın müsaitliğine göre cevaplayacaktır.
2.7. Apart odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır.18 yaş altındakiler en az bir yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler.
2.8 Aparta belirtilen kişi sayısı dışında misafir kabul edilmeyecektir. Şayet bu kurala uyulmadığı takdirde oluşabilecek cezai durumlardan müşteri sorumlu tutulacaktır.

3. ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Apartta konaklayacak Müşteri, Ödeme yöntemi olarak iletilecek olan resmi hesap numaralarına ödeme gönderilecektir.
3.2. Fatura,Müşteriye hizmeti aldıktan sonra Apart çıkışı esnasında verilecektir. faturanın alınmamasından Apart sorumlu tutulmayacaktır.

4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER

4.1. Yapılan ödemenin tamamı,Müşterinin iptal talebini Aparta giriş tarihinden 20 (yirmi) gün önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Aparta iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme,bu talebini takip eden 15 (Onbeş) iş günü içinde Apart tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir.

4.2. İptal talebi,Müşterinin Aparta giriş tarihinden 20 günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı Aparta cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

4.3.Tüm iade işlemlerinde,Apart tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye iade edilecektir.

Konaklama Şekli

5.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.

5.2.Müşteri,konaklama süresince içerde bulunan eşyalara zarar vermesi halinde bedelini çıkış esnasında ödeyecektir.
5.3. Müşteri, aparta vardığı saat kaç olursa olsun, pandemi nedeniyle aparta giriş günü en erken saat 15:30’da odaya yerleşeceğini ve apartta çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 11:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.
5.4. Evcil hayvanlar Apart tarafından kabul edilmeyecektir.

5.5. Müşterinin aparta yerleştikten sonra apartın sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme iade edilmeyecektir.
5.5.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda,yapmış olduğu ihlal sonucu apartın uğradığı her türlü zararı karşılamayı Müşteri,kabul ve taahhüt eder.
5.6.Apartın,mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını değiştirebilir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b.tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda apart, hizmet vermeye devam etmeyebilir.
6.2 İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Müşteri, Bölge Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.
6.3. Apart, Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan,tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi,manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar.
6.4.İş bu sözleşme Müşterinin rezervasyonunu yaptırması ve ödemesini yapması sonrasında devre girecek,Müşterinin Aparttan ayrılması ile sona erecektir.

Sign In